เงื่อนไขการใช้บริการ

1. ทรัพย์สินทางปัญญา

บริการไซต์และข้อมูลและ / หรือเนื้อหาทั้งหมดที่คุณเห็นได้ยินหรือมีประสบการณ์ในไซต์ ("เนื้อหา") ได้รับการคุ้มครองโดยจีนและลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศเครื่องหมายการค้าและกฎหมายอื่น ๆ และเป็นขององค์ประกอบหลัก คอมหรือผู้ปกครองหุ้นส่วน บริษัท ในเครือผู้มีส่วนร่วมหรือบุคคลที่สามที่สำคัญ - คอมโป้นท์ดอทคอมให้สิทธิ์ใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่สามารถถ่ายโอนและไม่ผูกขาด แต่เพียงผู้เดียวในการใช้เว็บไซต์บริการและเนื้อหาเพื่อพิมพ์ดาวน์โหลดและจัดเก็บส่วนต่างๆ เนื้อหาที่คุณเลือกโดยมีเงื่อนไขว่าคุณ: (1) ใช้สำเนาของเนื้อหาเหล่านี้เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจภายในของคุณหรือการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (2) ห้ามคัดลอกหรือโพสต์เนื้อหาบนคอมพิวเตอร์เครือข่ายใด ๆ หรือ ส่งแจกจ่ายหรือเผยแพร่เนื้อหาในสื่อใด ๆ (3) ห้ามดัดแปลงหรือดัดแปลงเนื้อหาในทางใดทางหนึ่งหรือลบหรือเปลี่ยนแปลงประกาศลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าใด ๆ ไม่มีสิทธิ์ชื่อหรือผลประโยชน์ในเนื้อหาหรือวัสดุที่ดาวน์โหลดใด ๆ จะถูกโอนมาให้คุณอันเป็นผลมาจากใบอนุญาตนี้ Key-Components.com ขอสงวนชื่อที่สมบูรณ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาใด ๆ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ภายใต้ใบอนุญาต จำกัด นี้เพื่อให้คุณใช้งานเนื้อหาตามที่กำหนดไว้ในที่นี้คุณไม่สามารถใช้เครื่องหมายหรือโลโก้ใด ๆ ที่ปรากฏทั่วทั้งไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเครื่องหมายการค้ายกเว้นว่าได้รับอนุญาต ตามกฎหมายที่ใช้บังคับคุณไม่สามารถมิเรอร์, ขูดหรือเฟรมโฮมเพจหรือหน้าอื่น ๆ ของเว็บไซต์นี้ในเว็บไซต์หรือหน้าเว็บอื่น ๆ คุณไม่สามารถเชื่อมต่อ "ลิงค์ลึก" กับเว็บไซต์เช่นสร้างลิงค์ไปยังสิ่งนี้ ไซต์ที่ข้ามหน้าแรกหรือส่วนอื่น ๆ ของไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรไม่มีการโอนสิทธิ์ชื่อเรื่องหรือความสนใจในเนื้อหาหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ดาวน์โหลดมาให้คุณอันเป็นผลมาจากใบอนุญาตนี้ Key-Components.com ขอสงวนชื่อที่สมบูรณ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาใด ๆ ที่คุณดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ภายใต้ใบอนุญาต จำกัด นี้ เพื่อให้คุณใช้เนื้อหาตามที่กำหนดไว้ในที่นี้เป็นการส่วนตัวคุณไม่สามารถใช้เครื่องหมายหรือโลโก้ใด ๆ ที่ปรากฏทั่วทั้งไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเครื่องหมายการค้ายกเว้นที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ หรือกำหนดกรอบหน้าแรกหรือหน้าอื่น ๆ ของเว็บไซต์นี้บนเว็บไซต์หรือหน้าเว็บอื่น ๆ คุณไม่สามารถเชื่อมต่อ "ลิงก์ลึก" ไปยังเว็บไซต์ได้เช่นสร้างลิงก์ไปยังเว็บไซต์นี้ที่เลี่ยงผ่านหน้าแรกหรือส่วนอื่น ๆ ของ ไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรไม่มีการโอนสิทธิ์ชื่อเรื่องหรือความสนใจในเนื้อหาหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ดาวน์โหลดมาให้คุณอันเป็นผลมาจากใบอนุญาตนี้ Key-Components.com ขอสงวนชื่อที่สมบูรณ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาใด ๆ ที่คุณดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ภายใต้ใบอนุญาต จำกัด นี้ เพื่อให้คุณใช้เนื้อหาตามที่กำหนดไว้ในที่นี้เป็นการส่วนตัวคุณไม่สามารถใช้เครื่องหมายหรือโลโก้ใด ๆ ที่ปรากฏทั่วทั้งไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเครื่องหมายการค้ายกเว้นที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ หรือกำหนดกรอบหน้าแรกหรือหน้าอื่น ๆ ของเว็บไซต์นี้บนเว็บไซต์หรือหน้าเว็บอื่น ๆ คุณไม่สามารถเชื่อมต่อ "ลิงก์ลึก" ไปยังเว็บไซต์ได้เช่นสร้างลิงก์ไปยังเว็บไซต์นี้ที่เลี่ยงผ่านหน้าแรกหรือส่วนอื่น ๆ ของ ไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรชื่อเรื่องหรือความสนใจในเนื้อหาหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ดาวน์โหลดมาจะถูกถ่ายโอนไปยังคุณอันเป็นผลมาจากใบอนุญาตนี้ Key-Components.com ขอสงวนชื่อที่สมบูรณ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มรูปแบบในเนื้อหาใด ๆ ที่คุณดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ ใช้งานเนื้อหาส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในที่นี้คุณไม่สามารถใช้เครื่องหมายหรือโลโก้ใด ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเครื่องหมายการค้ายกเว้นที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับคุณไม่สามารถมิเรอร์ขูดหรือกรอบ หน้าแรกหรือหน้าอื่น ๆ ของเว็บไซต์นี้ในเว็บไซต์หรือหน้าเว็บอื่น ๆ คุณไม่สามารถเชื่อมต่อ "ลิงค์ลึก" กับเว็บไซต์ได้เช่นสร้างลิงค์ไปยังเว็บไซต์นี้โดยไม่ผ่านโฮมเพจหรือส่วนอื่น ๆ ของเว็บไซต์ การอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรชื่อเรื่องหรือความสนใจในเนื้อหาหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ดาวน์โหลดมาจะถูกถ่ายโอนไปยังคุณอันเป็นผลมาจากใบอนุญาตนี้ Key-Components.com ขอสงวนชื่อที่สมบูรณ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มรูปแบบในเนื้อหาใด ๆ ที่คุณดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ ใช้งานเนื้อหาส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในที่นี้คุณไม่สามารถใช้เครื่องหมายหรือโลโก้ใด ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเครื่องหมายการค้ายกเว้นที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับคุณไม่สามารถมิเรอร์ขูดหรือกรอบ หน้าแรกหรือหน้าอื่น ๆ ของเว็บไซต์นี้ในเว็บไซต์หรือหน้าเว็บอื่น ๆ คุณไม่สามารถเชื่อมต่อ "ลิงค์ลึก" กับเว็บไซต์ได้เช่นสร้างลิงค์ไปยังเว็บไซต์นี้โดยไม่ผ่านโฮมเพจหรือส่วนอื่น ๆ ของเว็บไซต์ การอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรcom สงวนสิทธิ์ชื่อและทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเนื้อหาใด ๆ ที่คุณดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ภายใต้ใบอนุญาต จำกัด นี้เพื่อให้คุณใช้งานเนื้อหาตามที่ระบุไว้ในที่นี้คุณไม่สามารถใช้เครื่องหมายหรือโลโก้ใด ๆ ที่ปรากฏตลอด เว็บไซต์ที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเครื่องหมายการค้ายกเว้นที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับคุณไม่สามารถมิเรอร์, ขูดหรือวางกรอบโฮมเพจหรือหน้าอื่นใดของไซต์นี้บนเว็บไซต์หรือหน้าเว็บอื่น ๆ คุณไม่สามารถเชื่อมต่อได้ " ลิงก์ระดับลึก "ไปที่เว็บไซต์กล่าวคือสร้างลิงก์ไปยังเว็บไซต์นี้ที่เลี่ยงผ่านโฮมเพจหรือส่วนอื่น ๆ ของไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรcom สงวนสิทธิ์ชื่อและทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเนื้อหาใด ๆ ที่คุณดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ภายใต้ใบอนุญาต จำกัด นี้เพื่อให้คุณใช้งานเนื้อหาตามที่ระบุไว้ในที่นี้คุณไม่สามารถใช้เครื่องหมายหรือโลโก้ใด ๆ ที่ปรากฏตลอด เว็บไซต์ที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเครื่องหมายการค้ายกเว้นที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับคุณไม่สามารถมิเรอร์, ขูดหรือวางกรอบโฮมเพจหรือหน้าอื่นใดของไซต์นี้บนเว็บไซต์หรือหน้าเว็บอื่น ๆ คุณไม่สามารถเชื่อมต่อได้ " ลิงก์ระดับลึก "ไปที่เว็บไซต์กล่าวคือสร้างลิงก์ไปยังเว็บไซต์นี้ที่เลี่ยงผ่านโฮมเพจหรือส่วนอื่น ๆ ของไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรคุณไม่สามารถใช้เครื่องหมายหรือโลโก้ใด ๆ ที่ปรากฏทั่วทั้งไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเครื่องหมายการค้ายกเว้นที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับคุณต้องไม่สะท้อน, ขูด, หรือวางกรอบโฮมเพจหรือหน้าอื่น ๆ ของเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์หรือหน้าเว็บอื่นใดคุณไม่สามารถเชื่อมต่อ "ลิงก์ลึก" ไปยังเว็บไซต์ได้เช่นสร้างลิงก์ไปยังเว็บไซต์นี้ที่เลี่ยงผ่านโฮมเพจหรือส่วนอื่น ๆ ของไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรคุณไม่สามารถใช้เครื่องหมายหรือโลโก้ใด ๆ ที่ปรากฏทั่วทั้งไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเครื่องหมายการค้ายกเว้นที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับคุณต้องไม่สะท้อน, ขูด, หรือวางกรอบโฮมเพจหรือหน้าอื่น ๆ ของเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์หรือหน้าเว็บอื่นใดคุณไม่สามารถเชื่อมต่อ "ลิงก์ลึก" ไปยังเว็บไซต์ได้เช่นสร้างลิงก์ไปยังเว็บไซต์นี้ที่เลี่ยงผ่านโฮมเพจหรือส่วนอื่น ๆ ของไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรสร้างลิงค์ไปยังเว็บไซต์นี้ที่เลี่ยงผ่านโฮมเพจหรือส่วนอื่น ๆ ของไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรสร้างลิงค์ไปยังเว็บไซต์นี้ที่เลี่ยงผ่านโฮมเพจหรือส่วนอื่น ๆ ของไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

 

2. การปฏิเสธการรับประกัน

Key-Components.com ไม่รับประกันการรับประกันโดยนัยหรือการรับรองโดยนัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ หรือเกี่ยวกับเว็บไซต์บริการหรือเนื้อหา Key-Components.com ปฏิเสธการรับประกันใด ๆ โดยชัดแจ้งโดยนัยตามกฎหมาย หรืออื่น ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในเชิงพาณิชย์ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะชื่อเรื่องและไม่มีการละเมิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เว็บไซต์บริการและเนื้อหาคีย์ - คอมโปเนนท์คอมไม่รับประกัน ฟังก์ชั่นที่ดำเนินการโดยไซต์หรือบริการจะไม่มีการขัดจังหวะทันเวลาปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาดหรือว่าข้อบกพร่องในไซต์หรือบริการจะได้รับการแก้ไขคีย์ -Components.com ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหา หรือว่าข้อผิดพลาดใด ๆ ในเนื้อหาจะได้รับการแก้ไขเว็บไซต์บริการและเนื้อหานั้นจัดทำขึ้นตาม "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี"

ที่ Key-Components.com ที่อยู่ IP ของผู้เยี่ยมชมจะได้รับการตรวจสอบและวิเคราะห์เป็นระยะเพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบและปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้นและจะไม่ถูกแบ่งปันนอก Key-Components.com

ในระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์เราอาจขอข้อมูลการติดต่อ (ที่อยู่อีเมลหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรสารและที่อยู่สำหรับการจัดส่ง / การเรียกเก็บเงิน) ข้อมูลนี้จะถูกรวบรวมตามความสมัครใจเท่านั้นและต้องได้รับการอนุมัติจากคุณเท่านั้น

 

3. การจำกัดความรับผิด

Key-Components.com ไม่ว่าในกรณีใด ๆ Key-Components.com จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ซื้อหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับความเสียหายทางอ้อมอุบัติเหตุพิเศษผลสืบเนื่องบทลงโทษหรือความเสียหายที่เป็นแบบอย่าง (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการสูญเสียกำไร ออกจากหรือเกี่ยวข้องกับ (I) ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่จัดทำหรือจัดหาโดย Key-Components.com หรือการใช้งานที่ไม่สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกัน (II) การใช้หรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์บริการ หรือเนื้อหา (III) การทำธุรกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการผ่านหรืออำนวยความสะดวกโดยเว็บไซต์ (IV) การเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจากข้อผิดพลาดการละเว้นหรือความไม่ถูกต้องอื่น ๆ ในเว็บไซต์บริการและ / หรือเนื้อหา (V) การเข้าถึงหรือ การอ้างถึงการส่งหรือข้อมูลของคุณ (VI) ข้อความหรือการดำเนินการของบุคคลที่สามใด ๆ บนเว็บไซต์หรือบริการ (VII) เรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เว็บไซต์บริการหรือเนื้อหาแม้ว่า Key-Components.com ได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว

ภาระหน้าที่และความรับผิดของ Key-Components.com แต่เพียงผู้เดียวสำหรับข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์จะเป็นไปตามตัวเลือกของ Key-Components.com เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องดังกล่าวหรือคืนเงินให้กับลูกค้าจำนวนเงินที่ลูกค้าจ่ายดังนั้นในกรณีที่ไม่มีความรับผิดชอบของ Key-Components.com ราคาซื้อของผู้ซื้อการรักษาดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ซื้อเกี่ยวกับข้อบกพร่องและการส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันที่ซื้อการเยียวยาดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ การปล่อย) การละเลยอุบัติเหตุหรือการดัดแปลงหรือผลิตภัณฑ์ที่บัดกรีหรือเปลี่ยนแปลงระหว่างการประกอบหรือไม่สามารถทดสอบได้หากคุณไม่พอใจกับเว็บไซต์บริการเนื้อหาหรือข้อกำหนดการใช้งาน ,การเยียวยา แต่เพียงผู้เดียวของคุณคือการหยุดการใช้งานเว็บไซต์คุณรับทราบโดยการใช้งานเว็บไซต์ของคุณว่าการใช้งานเว็บไซต์ของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเอง